Link Nagoya vs Tokyo

Tokyo đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

NAGOYA GRAMPUS đã thắng 7 trận liên tiếp.

Tokyo đã bất bại 4 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: