Link Istiqlol vs Shabab Al Ahli

Shabab Al Ahli Dubai Club đã bất bại 21 trận gần đây nhất.

Istiklol đã bất bại 8 trận gần đây nhất.

Istiklol đã bất bại 8 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: