Link Huachipato vs 12 de Octubre

Huachipato đã bất bại 6 trận gần đây nhất.

12 De Octubre De Itagua đã bất bại 8 trận gần đây nhất.

Huachipato đã bất bại 7 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: