Link Hong Linh Ha Tinh vs Becamex Bình Dương

Becamex Bình Dương đã không thể thắng 5 trận liên tiếp trên sân khách.

Becamex Bình Dương đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: