Link Hebei China Fortune vs Wuhan

Hebei đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.

Wuhan đã thua 5 trận liên tiếp trên sân khách.

Hebei đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: