Link Defensa y Justicia vs Palmeiras

Palmeiras đã bất bại 6 trận gần đây nhất.

Defensa Justicia đã bất bại 10 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: