Link Corinthians vs Sao Paolo

Corinthians đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Penarol đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

Corinthians đã bất bại 8 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: