Link Canet Roussillon vs Montpellier

Montpellier đã bất bại 14 trận gần đây nhất.

Montpellier đã bất bại 9 trận liên tiếp trên sân khách.

Canet Roussillon đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: