Link Scotland vs Faroe Islands

Scotland đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Quẩn đảo Faroe đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Quẩn đảo Faroe đã không thể thắng 6 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: