Link Racing Club vs Argentinos Juniors

Racing đã bất bại 8 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Argentinos Juniors đã thắng 3 trận liên tiếp.

Racing đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: