Link Hong Linh Ha Tinh vs Hoàng Anh Gia Lai

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC đã không thể thắng trong 10 trận gần đây nhất.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC đã không thể thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà.

Hoàng Anh Gia Lai đã không thể thắng 13 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: