Link Ajax vs Young Boys

Ajax đã bất bại 19 trận gần đây nhất.

Young Boys đã bất bại 17 trận gần đây nhất.

Ajax đã bất bại 9 trận gần đây nhất trên sân nhà.


Share: