Link Sportivo Luqueno vs 12 de Octubre

12 de Octubre đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Luqueno đã thua 3 trận liên tiếp.

12 de Octubre đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: