Link Guairena vs Libertad

Kết quả mùa giải trước: 3-2 (sân của Guairena) và 5-2 (sân của Libertad).


Share: