Link Defensa y Justicia vs Huracan

Defensa Justicia đã bất bại 4 trận gần đây nhất.

Defensa Justicia đã bất bại 5 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Huracan đã thua 4 trận liên tiếp.


Share: