Link Aluminij vs Celje

Aluminij đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Một năm trước, NK Celje đứng thứ 1 trên bảng xếp hạng với 31 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 8 với 23 điểm.

Một năm trước, Aluminij đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 35 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 9 với 15 điểm.


Share: