Link Newport County vs Brighton Hove

Brighton đã không thể thắng trong 8 trận gần đây nhất.

Newport County đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.


Share: