Link Hong Linh Ha Tinh vs Than Quảng Ninh

Hong Linh Ha Tinh FC đã không thể thắng trong 7 trận gần đây nhất.

Quang Ninh đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: