Link Guadalajara vs Juarez

Guadalajara đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Juarez đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Juarez đã không thể thắng 5 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: