Link Lanus vs Defensa y Justicia

Braian Nahuel Aguirre bị nhiều thẻ vàng (2) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Lanus. Nelson Acevedo của Defensa Justicia bị 2 thẻ.

Defensa Justicia đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: