Link Al Sulaibikhat vs Yarmouk

Al Salibikhaet đã không thể thắng trong 9 trận gần đây nhất.

Al Salibikhaet đã thua 9 trận liên tiếp trên sân nhà.

Al Salibikhaet đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: