Link Tauro vs Forge FC

Forge FC đã bất bại 7 trận gần đây nhất.

Tauro đã bất bại 6 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Forge FC đã bất bại 4 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: