Link Godoy Cruz vs Rosario Central

Rosario Central đã không thể thắng 6 trận liên tiếp trên sân khách.

Rosario Central đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách.

Godoy Cruz đã thua 4 trận liên tiếp.


Share: