Link Dortmund vs Bruges

Brugge đã từng thắng 4 trận trong 6 trận đã đấu với Dortmund.


Share: