Link Columbus vs Nashville

Columbus đã thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà.

Nashville đã thắng 4 trận liên tiếp trên sân khách.

Nashville đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: