Link Birmingham vs Barnsley

Birmingham đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Một năm trước, Birmingham đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 17 với 16 điểm.

Một năm trước, Barnsley đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 16 với 16 điểm.


Share: