Link Al Quadisiya vs Al Batin

AL Qadisiyah đã bất bại 9 trận gần đây nhất trên sân nhà.

AL Qadisiyah đã thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: