Link Seongnam vs Seoul

Seongnam đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.

Seongnam đã thua 5 trận liên tiếp.

Seoul đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.


Share: