Link Paris vs Caen

Một năm trước, Caen đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 3 với 14 điểm.

Một năm trước, Paris đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng với 2 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 1 với 19 điểm.

Paris đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: