Link Olmedo vs Guayaquil City

Guayaquil City đã không thể thắng 7 trận liên tiếp trên sân khách.

Guayaquil City đã thua 5 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: