Link Lanus vs Boca Juniors

Boca Juniors đã bất bại 16 trận gần đây nhất.

Boca Juniors đã bất bại 7 trận liên tiếp trên sân khách.

Boca Juniors đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: