Link Heart of Midlothian vs Dundee FC

Dundee đã bất bại 8 trận gần đây nhất.

Heart of Midlothian đã bất bại 5 trận gần đây nhất trên sân nhà.

Dundee đã bất bại 4 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: