Link Den Haag vs Sparta

Sparta đã không thể thắng trong 12 trận gần đây nhất.

Sparta đã không thể thắng 7 trận liên tiếp trên sân khách.

Den Haag đã không thể thắng 7 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: