Link Audax Italiano vs O Higgins

Audax đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Một năm trước, O´Higgins đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 21 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 16 với 11 điểm.

Một năm trước, Audax đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 23 điểm. Hiện tại họ đứng thứ 11 với 17 điểm.


Share: