Link Atlanta United vs Cincinnati

Atlanta đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.

Cincinnati đã thua 3 trận liên tiếp trên sân khách.

Cincinnati đã thua 3 trận liên tiếp.


Share: