Link Tijuana vs Juarez

Miguel Barbieri bị nhiều thẻ vàng (3) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Tijuana de Caliente. Gustavo Velazquez của Juarez bị 3 thẻ.


Share: