Link Sweden vs France

Pháp đã bất bại 7 trận gần đây nhất.

Thụy Điển đã bất bại 8 trận gần đây nhất.

Thụy Điển đã thắng 4 trận liên tiếp.


Share: