Link Sampaio Correa vs America Mineiro

Sampaio Correa đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

America FC MG đã thắng 4 trận liên tiếp.

Sampaio Correa đã không thể thắng trong 3 trận đấu với America FC MG gần đây nhất.


Share: