Link Nuernberg vs Leipzig

Leipzig đã bất bại 8 trận liên tiếp trên sân khách.

Leipzig đã thắng 4 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: