Link Lincoln vs Rangers

Rangers đã bất bại 6 trận gần đây nhất.

Lincoln đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân nhà.

Rangers đã thắng 3 trận liên tiếp.


Share: