Link Kansas City vs Minnesota

Kansas City đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.

Colorado đã không thể thắng trong 7 trận gần đây nhất.

Kellyn Acosta bị nhiều thẻ vàng (4) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Colorado. Gadi Kinda của Kansas City bị 4 thẻ.


Share: