Link Grotta vs Fjolnir

Fjolnir đã không thể thắng trong 12 trận gần đây nhất.

Fjolnir đã không thể thắng 7 trận liên tiếp trên sân khách.

Grotta đã không thể thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà.


Share: