Link Cyprus vs Azerbaijan

Đảo Síp đã không thể thắng 5 trận liên tiếp trên sân nhà.

Đảo Síp đã thua 3 trận liên tiếp trên sân nhà.

Azerbaijan đã thua 4 trận liên tiếp.


Share: