Link Alianza Lima vs Cesar Vallejo

Alianza Lima đã không thể thắng trong 6 trận gần đây nhất.

Alexi Gomez bị nhiều thẻ vàng (12) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Alianza Lima. Arquimedes Figuera của César Vallejo bị 10 thẻ.

Joazhino Arroe là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Alianza Lima với 4 bàn. Yorleys Mena đã ghi 14 bàn cho César Vallejo.


Share: