Link Valmieras vs Liepaja

Liepaja đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.

Valmiera đã thắng 3 trận liên tiếp.

Mohamed Victor Diagne bị nhiều thẻ vàng (5) hơn tất cả các cầu thủ khác ở Valmiera. Richard Friday của Liepaja bị 4 thẻ.


Share: