Link Tecnico Universitario vs Independiente JT

Ind. del Valle đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

Suốt 5 lần gặp nhau gần đây nhất khi Tecnico Uni chơi trên sân nhà, Tecnico Uni đã thắng 2 trận, có 1 trận hòa trong khi Ind. del Valle thắng 2 trận.


Share: