Link Sportivo San Lorenzo vs Club Olimpia

San Lorenzo đã không thể thắng trong 11 trận gần đây nhất.

Olimpia đã bất bại 8 trận gần đây nhất.

Jordan Santacruz bị nhiều thẻ vàng (3) hơn tất cả các cầu thủ khác ở San Lorenzo. Richard Ortiz của Olimpia bị 5 thẻ.


Share: