Link Sevilla vs Inter Milan

Inter đã bất bại 11 trận gần đây nhất.

Sevilla đã bất bại 20 trận gần đây nhất.

Inter đã thắng 6 trận liên tiếp.


Share: