Link Salzburg vs Ajax

Benfica đã bất bại 22 trận gần đây nhất.

Ajax đã bất bại 5 trận gần đây nhất.

Benfica đã thắng 7 trận liên tiếp.


Share: