Link Rapperswil-Jona vs Sion

Sion đã bất bại 4 trận liên tiếp trên sân khách.

Rapperswil-Jona đã thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà.

Sion đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách.


Share: